ทางชมรมจป. ภาคใต้ตอนบน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554
ดังนี้

หนังสือเชิญอบรมในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554

ดาวโหลดเอกสาร LINK
1 จป. ระดับเทคนิค วันที่ 3-5 ต.ค, 2554(รวม 3 วัน)

ดาวโหลดเอกสาร LINK
2 จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง วันที่ 3 ต.ค. – 9 ธ.ค. 2554 (จันทร์-ศุกร์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม30วัน)

ดาวโหลดเอกสาร LINK   
3 จป. ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, และคปอ. วันที่ 18-19 พ.ย. 2554(รวม 2 วัน)

ดาวโหลดเอกสาร LINK

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี


ขอแสดงความนับถือ
ศิรดา ส่งแสง(คุณเล็ก)
ผู้ประสานงานการอบรม
โทร: 077-60066-6 ต่อ 111
มือถือ: 086-4782287
แฟกซ์: 077-600665, 077-600559
Email: sales@humansafetythai.com, sirada_so@hotmail.com