เมนูหลัก

ติดต่อเรา

หน้าแรก

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อสมาชิก

ข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กฎหมายความปลอดภัย

สัญลักษณ์ความปลอดภัย

หน้าที่ จป. และ คปอ.

ตัวอย่างการเขียน จปว.

แผนงานประจำปี

ติดต่อเรา

สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน ชั้น 3

เลขที่ 15 หมู่ 1ถนนสุราษฎร์ ฯ – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-355-414-5 โทรสาร 077-355-415

E-Mail : southsafetyclub@gmail.com

 

สำนักงานประสานงานชั่วคราว

บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ 126/26 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จังหวัดสราษฎร์ธานี 84000

โทร. 077-600666-9 ต่อ 111 แฟกซ์. 077-600559, 600665

E-Mail : sales@humansafetythai.com

 

คุณวิไลวรรณ จงไกรจักร/ประชาสัมพันธ์

โทร. 089-6579141

E-Mail : wilaiwan041@hotmail.com

 

คุณศิรดา ส่งแสง/นายทะเบียน

โทร. 077-600666-9 ต่อ 111, 081-676-3304 แฟกซ์ 077-600665, 600559

E-Mail : sales@humansafetythai.com, sirada_so@hotmail.com

 

คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย/เว็บมาสเตอร์

โทร. 086-6730868

E-Mail : mic_k0517@hotmail.com

เครือข่ายความปลอดภัย


ชมรม จป.ชลบุรี

ชมรม จป. เชียงใหม่

ชมรม จป. เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

กองตรวจความปลอดภัย

เครือข่ายความปลอดภัย

ไทยเซฟตี้

เว็บไซด์ผู้สนับสนุน


บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จำกัด

TC Safety Equipment

บริษัท ไฟร์ เซอร์วิส โปรเทคชั่น จำกัด

บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด

บริษัท สิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง จำกัด

ติดต่อประธาน คุณ นายโชคชัย จันทร์สุวรรณ sales@humansafetythai.com โทร. 081-5974024
© 2009-2011 southsafetyclub.com all right reserved